Регистър архитекти

Платена ППП за 2024 г.

арх. Ваня Чавдарова Гергова

За контакт

Адрес

гр.София, ул."Гоце Делчев"бл.274, вх.Д, ет.6,ап.83

Рег. № в КАБ

03633

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - област

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Проектантски бюра
ВАОН ЕООД