Регистър архитекти

03609 Платена ППП за 2021 г.

арх. Стефан Ивайлов Нешев

За контакт

Адрес

гр. Плевен, ул. "Източна"4, офис сграда НЕШ-И, тел: 0876 11 77 77, e-mail: stefanneshev@proektiv.com

Уебсайт

http://www.proektiv.com

Рег. № в КАБ

03609

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Плевен

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I