Регистър архитекти

03608 Платена ППП за 2024 г.

арх. Димитър Петров Боюклиев

За контакт

Адрес

гр.Пазарджик 4400 , ул.”Криволак” 9,ет.5, ап.13

Рег. № в КАБ

03608

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна по Чл. 230 от ЗУТ с обхват на ограничение Община : Пазарджик

Регионална колегия

Пазарджик

Том и Раздел

Том: I , Раздел: IV

Декларарирани данни:
  • Служител към държавна администрация:
    Община , община Пазарджик