Регистър архитекти

03588 Платена ППП за 2021 г.

арх. Иво Александров Джойков

За контакт

Адрес

гр.София 1618, жк."Красно село"бл.194, вх.Д, ет.9, ап.128

Рег. № в КАБ

03588

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София Г-Красно село

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Допълнителни сертификати (1)