Регистър архитекти

03588 Платена ППП за 2022 г.

арх. Иво Александров Джойков

За контакт

Адрес

Рег. № в КАБ

03588

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София Г

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I