Регистър архитекти

Платена ППП за 2022 г.

арх. Людмила Петьова Пенчева

За контакт

Уебсайт

http://03542

Рег. № в КАБ

03542

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София А

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I