Регистър архитекти

Без ППП или ОПП за 2024 г.

арх. Аделина Георгиева Андонова

Рег. № в КАБ

03520

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Отложена

Регионална колегия

София - град

София Е

Том и Раздел

Том: VII , Раздел: