Регистър архитекти

Без ППП или ОПП за 2021 г.

арх. Аделина Георгиева Андонова

Рег. № в КАБ

03520

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Няма

Регионална колегия

София - град

София Е-Триадица

Том и Раздел

Том: VII , Раздел: