Регистър архитекти

03488 Платена ППП за 2022 г.

арх. Калоян Йорданов Калчев

За контакт

Адрес

Пловдив, ул.Чавдар войвода №1

Уебсайт

http://www.arbiter.bg

Рег. № в КАБ

03488

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Пловдив

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I