Регистър архитекти

Без ППП или ОПП за 2024 г.

арх. Любляна Пламенова Гребенска

За контакт

Адрес

гр.Варна жк."Младост" бл.116 вх.10 ет.7 ап.33

Рег. № в КАБ

03382

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Няма

Регионална колегия

Варна

Том и Раздел

Том: , Раздел:

Проектантски бюра
ЗАХЕ ЕООД