Регистър архитекти

Платена ППП за 2022 г.

арх. Иван Сашев Кючуков

За контакт

Адрес

Бургас, ул."св.св. Кирил и Методий"55 вх.4 ет.1 ап.13

Уебсайт

http://03381

Рег. № в КАБ

03381

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Бургас

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Проектантски бюра
Архстудио Кючуков ЕООД