Регистър архитекти

03377 Платена ППП за 2021 г.

арх. Румен Иванов Троев

За контакт

Адрес

8000, гр. Бургас, ул.Вардар 1, вх.А, п.к.9

Рег. № в КАБ

03377

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Бургас

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I