Регистър архитекти

Платена ППП за 2024 г.

арх. Нора Стойчева Йорданова

За контакт

Адрес

Перник 2304, ул.Благой Гебрев, бл.64, вх.Ж, ет.4, ап.12

Рег. № в КАБ

03348

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Перник

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I