Регистър архитекти

03249 Платена ППП за 2024 г.

арх. Мартин Иванов Микуш

За контакт

Адрес

Уебсайт

http://alchemyarch.net

Рег. № в КАБ

03249

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София А

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I