Регистър архитекти

03249 Платена ППП за 2021 г.

арх. Мартин Иванов Микуш

За контакт

Адрес

Габрово 5300 бул. Априлов 52 п.к. 145

Уебсайт

http://alchemyarch.net

Рег. № в КАБ

03249

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Габрово

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Допълнителни сертификати (1)