Регистър архитекти

Платена ППП за 2024 г.

арх. Аглика Огнянова Велинова

Рег. № в КАБ

03224

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Бургас

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I