Регистър архитекти

Платена ППП за 2023 г.

арх. Аглика Огнянова Велинова

За контакт

Адрес

гр.Бургас,ул."Ген.Гурко",7,вх.А,ет.5,ап.14А

Рег. № в КАБ

03224

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Бургас

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I