Регистър архитекти

Петкана Бакалова Платена ППП за 2020 г.

арх. Петкана Георгиева Бакалова

За контакт

Адрес

Пловдив ул."Средец" №21

Рег. № в КАБ

03222

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Пловдив

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I