Регистър архитекти

Платена ППП за 2021 г.

арх. Ралица Такева Такева

За контакт

Адрес

гр.София 1612, ул."Хайдушка поляна" бл.8, вх.А, ет.2, ап.5

Рег. № в КАБ

03183

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София Г-Красно село

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Допълнителни сертификати (1)