Регистър архитекти

Платена ППП за 2020 г.

арх. Петя Милкова Миланова

Рег. № в КАБ

03156

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - област

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Проектантски бюра
АРЕНБЕРГ ПРОЕКТ ЕООД