Регистър архитекти

Платена ППП за 2021 г.

арх. Петя Милкова Миланова

За контакт

Уебсайт

http://03156

Рег. № в КАБ

03156

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - област

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Проектантски бюра
АРЕНБЕРГ ПРОЕКТ ЕООД