Регистър архитекти

03139 Платена ППП за 2022 г.

арх. Чавдар Христов Георгиев

арх. Чавдар Георгиев завършва Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия през 2004г. Специализира архитектура в Технологичен институт по архитектура и строителство в Атина, Гърция. От 2008 до 2015г. арх. Георгиев е изпълнителен директор на „ГБС Инженеринг“ ЕАД, където участва в проектирането, управлението и реализацията на знакови ваканционни комплекси, обществени, жилищни и промишлени сгради в страната и чужбина. От 2015г. арх. Георгиев е управител на „Георгиев Дизайн Студио“ ЕООД. Студиото има реализирани зад гърба си редица проекти на жилищни, обществени и промишлени сгради и комплекси, както и проекти в областта на консервация, реставрация и експониране на обекти, паметници на културата.

За контакт

Адрес

1680 София, кв. Манастирски ливади-запад, ул. Ралевица 85Б, ет.1, офис1

Уебсайт

http://www.gds.bg

Рег. № в КАБ

03139

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Кюстендил

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I