Регистър архитекти

Платена ППП за 2021 г.

арх. Калоян Марков Колев

Рег. № в КАБ

03075

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София Д-Сердика

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Проектантски бюра
АРХ.КАЛОЯН КОЛЕВ ЕТ