Регистър архитекти

Платена ППП за 2024 г.

арх. Явор Велчев Янулов

За контакт

Адрес

Ст.Загора, бул."Цар Симеон Велики"1, оф.24

Рег. № в КАБ

02955

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Стара Загора

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Проектантски бюра
Архитект Янулов ЕООД