Регистър архитекти

Платена ППП за 2020 г.

арх. Иван Аврамов Аврамов

За контакт

Адрес

София, ул. "Кракра" 11

Уебсайт

http://www.archcon.biz

Рег. № в КАБ

02832

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София Е-Лозенец

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Проектантски бюра
АРХКОН ЕООД