Регистър архитекти

02740 Платена ППП за 2021 г.

арх. Иван Атанасов Атанасов

Завършил УАСГ през 1997 г. Професионален в България, ОАЕ и Нидерландия. Сериозна експертиза в търговски, промишлени, жилищни, банкови и офисни сгради. Дългогодишен стаж като ръководител проекти ( project manager ). Настоящи проекти - градоустройство, интериори, жилищни и банкови сгради.

За контакт

Адрес

Ул. Оборище 72, вх.Б, ап.13 1505 София Т: 0888 796 292 Е: iatanasov73@gmail.com

Уебсайт

http://www.orangehouse-bg.com

Рег. № в КАБ

02740

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София В-Оборище

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I