Регистър архитекти

Платена ППП за 2024 г.

арх. Добромир Стоянов Добрев

Рег. № в КАБ

02726

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София Г

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I