Регистър архитекти

Платена ППП за 2021 г.

арх. Радослав Емилов Димитров

За контакт

Адрес

Варна 9000, ул.Хаджи Стамат 6, ап.4

Рег. № в КАБ

02715

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Варна

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I