Регистър архитекти

Борислав Игнатов Платена ППП за 2019 г.

арх. Борислав Александров Игнатов

Архитект Борислав Игнатов е проектант с богат български и международен опит. Завършил е архитектура в УАСГ София и след това в Колумбийския университет на Ню Йорк. Работил е като архитект 10 години в САЩ - Ню Йорк и Бостън. В момента е Председател на Управителния съвет на Камара на архитектите в България. Специализира в жилищни, обществени и промишлени сгради. За повече информация за работата му посетете www.bignatov.com

За контакт

Адрес

София 1000, ул. "Михаил Тенев" 6

Уебсайт

http://www.bignatov.com

Рег. № в КАБ

02681

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София В-Искър

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Проектантски бюра
БИГНАТОВ СТУДИО НЮ ЙОРК ЕООД