Регистър архитекти

Борислав Игнатов Платена ППП за 2021 г.

арх. Борислав Александров Игнатов

Архитект Борислав Игнатов е проектант с дългогодишен международен опит в градоустройството, архитектурата и управлението на сложни процеси, изискващи експертни знания, внимание и отговорност. Арх. Игнатов е роден през 1972-ра година. Завършил е архитектура в Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия в София през 1995-та година със специалност Градоустройство. Започва самостоятелна работа същата година като архитект на свободна практика. През 1999-та продължава кариерата си в Бостън, САЩ, където работи за известното архитектурно бюро William Rawn Architects. В средата на 2001-ва година се премества в Ню Йорк. Там става архитект в една от най-големите архитектурни фирми в света Perkins+Will Architects. Работи по редица големи проекти за болници, университети и жилищни сгради. През 2006-та завършва Advanced Architectural Design в Колумбийския университет на Ню Йорк и е поканен да преподава там в катедрите Концептуална архитектура и Опазване на историческото наследство. През 2007-ма година основава свое архитектурно ателие Bignatov Studio New York. През 2009-та година постепенно се завръща в България и работи по интересни проекти в страната и чужбина. През 2011-та временно живее в Сиатъл, САЩ и Хонг Конг, Китай във връзка с разработван проект за голяма крайбрежна търговска зона в Шънджън. Арх. Игнатов е носител на множество професионални награди: Голямата на награда на Съюза на архитектите в България – двукратно през 2010-та и 2012-та години, Наградата на Община Варна за постижения в архитектурата, Наградата на Министерство на културата, Награди „Архитект на годината“, „Сталкер“, „Животворна светлина“ и други. Арх. Игнатов специализира в иновативни и съвременни архитектурни решения за вписване на сградите в природата и историческия контекст. Неговите сгради Conservatory House, Equinox House, Genua Office Building са отличени в множество издания по света и са първите, които попадат в престижните архитектурни алманаси 1000 European architects и Best Houses. Арх. Игнатов вярва, че най-добрата архитектура е тази, която работи в хармония с озеленяването и историческите дадености на мястото. Лицензиран архитект е с пълна проектантска правоспособност в България, Европейския съюз и САЩ. Арх. Игнатов участва в журирането на множество международни конкурси като почетен член на организацията на Източноевропейските архитекти Share Architects. От 2016-та година арх. Игнатов е избран от колегите си за Председател на Управителния съвет на Камара на архитектите в България, благодарение на представената от него програма за оптимизация и развитие на организацията. В процеса на изпълнение на тази програма арх. Игнатов натрупва сериозен опит в ръководство на голяма структура и оптимизирането на процесите в нея с цел по-висока ефективност. Въвежда иновации за пряка демокрация като електронно гласуване, онлайн заседания, директни излъчвания на Общите събрания. Автор е на множество предложения и инициативи към Държавата и Общините за опростяване на строителните процедури с цел намаляване на бюрокрацията и въвеждането на реален и прозрачен контрол. За съжаление повечето от тези предложения са бламирани от нежеланието на администрацията за реформа. Арх. Игнатов е един от авторите и защитници на кардиналната теза, че Закона за устройство на територията трябва да бъде отменен и на негово място да се приеме съвременен и ясен Кодекс по примера на напредналите страни. Задължителното въвеждане на открити международни конкурси за обектите на обществените поръчки е друга важна обществена кауза арх. Игнатов. За повече информация за портфолиото и професионалната работа на арх. Игнатов посетете www.bignatov.com

За контакт

Уебсайт

http://www.bignatov.com

Рег. № в КАБ

02681

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София В-Искър

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Проектантски бюра
БИГНАТОВ СТУДИО НЮ ЙОРК ЕООД