Регистър архитекти

Платена ППП за 2020 г.

арх. Сергей Михайлович Киорогло

За контакт

Адрес

Добрич 9300 ЖК Добротица 4

Рег. № в КАБ

02653

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Добрич

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I