Регистър архитекти

Платена ППП за 2020 г.

арх. Даниела Димитрова Дюлгерова

Рег. № в КАБ

02646

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София Д-Подуяне

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I