Регистър архитекти

Младен Китов Платена ППП за 2020 г.

арх. Младен Димитров Китов

За контакт

Адрес

гр.Брацигово 4579,обл. Пазарджик, ул.”Ангел Арнаудов” 4

Рег. № в КАБ

02568

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Пазарджик

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I