Регистър архитекти

Платена ППП за 2020 г.

арх. Валери Манолов Врабчев

Рег. № в КАБ

02505

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София Д-Сердика

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I