Регистър архитекти

02478 Платена ППП за 2021 г.

арх. Гергана Димитрова Милушева

За контакт

Адрес

g.milusheva@cityscape.bg

Уебсайт

http://www.cityscape.bg

Рег. № в КАБ

02478

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София Д-Подуяне

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Проектантски бюра
СИТИСКЕЙП ЕООД