Регистър архитекти

Платена ППП за 2019 г.

арх. Гергана Димитрова Милушева

За контакт

Адрес

гр.София, жк."Левски-зона Г", бл.30,вх.Г, ет.8,ап.113

Рег. № в КАБ

02478

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София Д-Подуяне

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Проектантски бюра
СИТИСКЕЙП ЕООД