Регистър архитекти

Без ППП или ОПП за 2020 г.

арх. Августина Любомирова Донкова-Видева

За контакт

Адрес

гр.София 1142, бул."Евлоги Георгиев",бл.15, ет.2, ап.5

Рег. № в КАБ

02402

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Няма

Регионална колегия

София - град

София-Средец

Том и Раздел

Том: , Раздел: