Регистър архитекти

Платена ППП за 2021 г.

арх. Мая Тимиова Цанкова

За контакт

Адрес

гр.Севлиево 5400, ул. Стоян Бъчваров № 3, ап. 5

Рег. № в КАБ

02295

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Габрово

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I