Регистър архитекти

Платена ППП за 2022 г.

арх. Димитър Николов Мандов

За контакт

Адрес

Бургас , ул.Сливница №29

Рег. № в КАБ

02292

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Бургас

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I