Регистър архитекти

02278 Платена ППП за 2024 г.

арх. Константин Недков Пеев

За контакт

Адрес

София 1303, ул."Софроний Врачански", №51

Рег. № в КАБ

02278

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - област

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Проектантски бюра
ЕКСА АРТ ЕООД