Регистър архитекти

Платена ППП за 2024 г.

арх. Елисавета Димитрова Метишева

Рег. № в КАБ

02276

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Смолян

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Декларарирани данни:
  • Служител към държавна администрация:
    , община Община Баните, Община Мадан
Проектантски бюра
АРХ. ЕЛИСАВЕТА МЕТИШЕВА ЕТ