Регистър архитекти

Платена ППП за 2022 г.

арх. Петър Радков Каменов

За контакт

Адрес

3520 с.Бързия, ул."Пръшковица" №10, община Берковица, област Монтана

Уебсайт

http://02181

Рег. № в КАБ

02181

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Монтана

Том и Раздел

Том: I , Раздел: IV

Допълнителни сертификати (1)