Регистър архитекти

Даниела Сивкова Платена ППП за 2020 г.

арх. Даниела Колева Сивкова

За контакт

Адрес

гр.Ямбол ул."Търговска" 62 вх.Б ет.3 ап.4 ; daniela.sivkova@abv.bg

Рег. № в КАБ

02171

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Ямбол

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I