Регистър архитекти

Платена ППП за 2024 г.

арх. Валери Петков Иванов

За контакт

Адрес

гр. София, ж.к."Младост-2", бл.252, вх.2, ап.14, ПК 1799

Рег. № в КАБ

02169

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - област

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I