Регистър архитекти

02156 Платена ППП за 2024 г.

арх. Иван Димитров Иванов

Сертифициран проектант на пасивни сгради – Certified Passive House Designer и Сертифициран строителен специалист на пасивни сгради – Certified Passive House Tradesperson към Института за пасивни сгради – Passive House Institute в Дармщат, Германия. Изработваме проекти за пасивни сгради по стандарта Passive House и за реконструкции на съществуващи сгради по стандарта EnerPHit.

За контакт

Адрес

София, Студентски град, ул. Борис Стефанов №35, eт. 2 | e-mail: didproekt@didproekt.net | тел.: +359 888 99 444 7

Уебсайт

https://www.didproekt.net

Рег. № в КАБ

02156

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Пазарджик

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Проектантски бюра
Дидпроект ЕООД