Регистър архитекти

Без ППП или ОПП за 2022 г.

арх. Стефан Златанов Терзиев

За контакт

Адрес

гр Кърджали Спортна зала "Арпезос"

Рег. № в КАБ

02131

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Кърджали

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I