Регистър архитекти

Платена ППП за 2021 г.

арх. Радослав Тодоров Рашев

За контакт

Адрес

Варна 9000, ул.Тодор Икономов 22, ет2, ап.4

Рег. № в КАБ

02057

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Варна

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Проектантски бюра
Архпро-ПР ООД АРХПРО ООД