Регистър архитекти

Стефан Гевренов Платена ППП за 2020 г.

арх. Стефан Петров Гевренов

За контакт

Адрес

гр.Бургас, ул."Христо Ботев" 55,ет.2

Рег. № в КАБ

02024

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Бургас

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I