Регистър архитекти

Платена ППП за 2019 г.

арх. Димчо Христов Чуков

За контакт

Адрес

гр.Нови Иснър, обл.Столична, ул."Козница"15

Рег. № в КАБ

02014

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София Д-Нови Искър

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Проектантски бюра
АДС-Димчо Чуков ЕТ