Регистър архитекти

Платена ППП за 2020 г.

арх. Димчо Христов Чуков

Рег. № в КАБ

02014

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София Д-Нови Искър

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Проектантски бюра
АДС-Димчо Чуков ЕТ