Регистър архитекти

Платена ППП за 2019 г.

арх. Владимир Кирилов Дереджиев

За контакт

Адрес

гр.София,ул."Тодорини кули",жк."Сухата река"бл.22А,вх.Б,ет.3,ап.96

Рег. № в КАБ

01991

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София Д-Подуяне

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Проектантски бюра
ВЛАДЕР ДИЗАЙН ЕООД