Регистър архитекти

Платена ППП за 2022 г.

арх. Владимир Кирилов Дереджиев

Рег. № в КАБ

01991

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София Д

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Проектантски бюра
ВЛАДЕР ДИЗАЙН ЕООД