Регистър архитекти

Платена ППП за 2024 г.

арх. Виолетта Георгиевна Бакунина

За контакт

Адрес

Казанлък, бул."Ал.Батенберг" 17, ет.4, оф.9

Рег. № в КАБ

01980

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Стара Загора

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I