Регистър архитекти

Платена ППП за 2021 г.

арх. Елена Иванова Иванова

За контакт

Адрес

Балчик 9600 ул.Приморска Марина сити офис 44

Рег. № в КАБ

01959

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Добрич

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I