Регистър архитекти

Любомир Любенов Платена ППП за 2022 г.

арх. Любомир Дамянов Любенов

За контакт

Адрес

гр.Лом обл.Монтана ап.14ул."Дунавска" 18 вх.В ет.4

Уебсайт

http://01916

Рег. № в КАБ

01916

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Монтана

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I