Регистър архитекти

01912 Платена ППП за 2020 г.

арх. Методи Иванов Методиев

За контакт

Адрес

3400 Монтана, ул."Петър Парчевич" 28

Уебсайт

http://mmetodiev@gmail.com

Рег. № в КАБ

01912

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Монтана

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I