Регистър архитекти

Без ППП или ОПП за 2021 г.

арх. Антоанета Лазарова Лазарова

За контакт

Адрес

гр.Монтана ул."Св.Климент Охридски"12 вх.Б ет.8 ап.47

Рег. № в КАБ

01908

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Няма : Чипровци,Якимово

Регионална колегия

Монтана

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I