Регистър архитекти

Платена ППП за 2021 г.

арх. Гани Стоянов Ганев

Рег. № в КАБ

01902

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - област

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I