Регистър архитекти

01895 Платена ППП за 2021 г.

арх. Павел Йорданов Михайлов

За контакт

Адрес

гр. Дупница, ул." Христо Ботев"16 гр. София, ул. "Якубица"5

Рег. № в КАБ

01895

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна по Чл. 230 от ЗУТ с обхват на ограничение Община : общини Бобошево и Тетевен

Регионална колегия

Кюстендил

Том и Раздел

Том: I , Раздел: IV

Декларарирани данни:
  • Служител към държавна администрация:
    главен архитект, община община Тетевен
Проектантски бюра
А.А.МИХАЙЛОВИ ЕООД